MENU
  • Banner1

VISION

The Municipality of Kapalong by year envisions being a self-sufficient municipality of the Province of Davao del Norte, empowered with God-loving and well- developed constituents enjoying the standard of quality of life and working together to ensure sustainable economic growth and development.

MISSION

To actively pursue progressive, scientific and sustainable agricultural and human resource development programs that will uplift the socio-economic condition and contribute to increasing demands and opportunities, in the region in particular, and in the country in general.

CORE VALUES

God-loving, Love of country, Improve Public Service through Excellence and Collaboration.

Performance Pledge

K- aming mga opisyales at kawani ng local na Pamahalaan ng KAPALONG

A - linsunod sa aming mga sinumpaang tungkulin at Citizen’s Charter ay sumusumpa ng katapatang

P -agbibigay ng taos pusong paglilingkod sa mamamayan tungo sa kaunlaran ng

A - ming bayan, sa pamamagitan ng mabilis na p;agtugon sa pangangailangan ng bawat isa

L - along-lalo na sa kapakanan ng sambayanan na walang pinipiling

O - ras o pagkakataong makatulong sa kapwa at kaagapay nito ang taos puso

N - aming pananalig na umunlad ang aming pamayanan at maibalik ang tiwala sa ating pamahalaan.

G - ALING MO……..KAPALONG”